7 kroků k lepší ČSSD

1

Rozhodujme přímo na všech úrovních

Důsledná vnitřní demokratizace strany je jedinou cestou ke skutečné změně! Opusťme konečně sovětský systém delegované volby a ukončeme zákulisní hry

 

2
Více práv členům

Strana musí komunikovat se členy a respektovat jejich názory

 

3
Odstupňované členství

a registrovaní sympatizanti jsou cestou k oživení i očistění ČSSD

 

4
Profesionalizujme

odborné zázemí strany a skončeme s předraženými „odborníky“ zvenčí

 

5
Experti v Lidovém domě

Řízení stranické centrály nesmí být v rukou vyhaslých byrokratů

 

6
Modernizujme

a reformujme činnost odborných komisí a berme je konečně vážně

 

7
Stranické vzdělávání

je cestou k aktivní členské základně v souladu s levicovými hodnotami

 

1. Vnitrostranické primárky na veškeré volené funkce ve straně

Požadujeme navýšení práv členů a zavedení vnitrostranických primárek nejen pro obsazování kandidátek ČSSD do všech typů voleb, ale také na veškeré volené funkce ve straně. Samozřejmostí musí být i možnost přímé volby předsedy a místopředsedů strany.

2. Více práv členům

Strana dnes se svými členy komunikuje pouze v momentě, kdy je čas zaplatit členské příspěvky nebo vypomoci v kampani. Chceme zavedení instrumentů vnitrostranické ankety a vnitrostranické petice za účelem posílení vnitrostranické demokracie. Vnitrostranická anketa by mohla být prováděna elektronicky (přes fórum ČSSD) a měla by sloužit k zjišťování názorů členů/členek ČSSD k určité problematice. Vnitrostranická petice by měla sloužit jako instrument k vyslovení nesouhlasu či požadování určitého řešení. Nutným předpokladem funkčnosti jmenovaných nástrojů je i povinnost pro volené představitele strany na tyto podněty adekvátně reagovat. To ostatně platí už nyní o samotném internetovém fóru, kde na podněty diskutérů vedení ČSSD nereaguje a zcela tím popírá jeho účel.

3. Odstupňované členství a registrovaní sympatizanti

Uvědomujeme si, že s právy se pojí i povinnosti. Proto by se ČSSD měla inspirovat u svých sesterských stran v Evropě a zavést institut odstupňovaného členství i registrovaného sympatizanta. Členové, kteří se budou aktivně podílet na chodu strany (tvorba programu, účast na vnitrostranickém vzdělávání, účast v kampaních) budou mít plná hlasovací práva. Jednak se omezí vliv velrybářů a sběratelů černých duší. Jednak se strana skrze registrované sympatizanty s právem účastnit se schůzí i debat ve stranické internetovém fóru otevře novým lidem. ČSSD by měla více komunikovat svou snahu získat nové členy – spustit náborovou kampaň (inspiraci lze hledat u náborových videí Labouristické strany ve Velké Británii i jinde ve světě).

4. Ne rozprodeji majetku! Naopak investujme do profesionalizace odborného zázemí!

Dopředu razantně odmítáme jakékoliv plány na rozprodej majetku ČSSD, zvláště Lidového domu, který je symbolem našich tradic a idejí. Naopak strana musí do svého sídla, zvláště jeho personálních kapacit investovat, např. na úkor předražených, neefektivních a rádoby bombastických kampaní vedených přeplacenými agenturami. V současné době má Lidový dům zcela rozložené odborné zázemí, chybí oddělení strategických analýz. Významná oblast marketingu je stranou podceňována a redukována na činnost hrstky zaměstnanců tiskového oddělení a suplována externími agenturami. V zahraničí se politickým stranám naopak vyplatilo investovat do vlastních zaměstnanců, kteří sdíleli hodnoty strany, znali její program a zároveň se průběžně vzdělávali v nejnovějších komunikačních a marketingových nástrojích a trendech. ČSSD může pomoci spolupráce se Stranou evropských socialistů, která pravidelně nabízí zaměstnancům sociálně demokratických stran v Evropě konzultace a školení od předních expertů (např. i z USA).

5. Potřebujeme profesionálně vedený Lidový dům

Je třeba posílit také personální oddělení Lidového domu tak, aby strana měla přehled o znalostech, schopnostech a zkušenostech svých členek/členů a mohla je cíleně rozvíjet a pracovat s nimi. Dnes centrála nemá žádné informace o tom, zda se v členské základně nenachází odborníci na hospodářskou politiku, vzdělávání, zdravotnictví či sociální politiku. Považujeme také za naprosto zásadní, aby byl Lidový dům veden člověkem, který disponuje dostatečnými manažerskými schopnostmi, umí vést tým lidí a nechybí mu elementární empatie. Obáváme se, že současný tajemník zmíněných vlastností nedosahuje.

6. Modernizujme odborné komise

Chceme reformu činnosti tzv. odborných komisí ČSSD. Ty se musí setkávat alespoň jednou měsíčně a zabývat se aktuálními politickými problémy, stejně jako pracovat na dlouhodobém programovém zaměření. Výstupy by měly být pravidelně prezentovány na vnitrostranickém fóru, aby je mohla členská základna připomínkovat a pracovat s nimi. Vést je musí (stínoví) ministři/ ministryně, kteří zodpovídají za to, že vedení s výstupy bude aktivně pracovat. Aktivita v odborných komisích by měla být předpokladem kandidatury na nejvyšší stranické i veřejné funkce.

7. Zaveďme systém vnitrostranického vzdělávání

Žádný učený z nebe nespadl. Strana musí zavést systém vnitrostranického vzdělávání. Každý nový člen by měl při vstupu do strany projít základním kurzem o hodnotách a programu ČSSD. Strana by pak měla všem stávajícím členům nabízet pravidelné kurzy jednak na různé oblasti politik, jednak i na praktické věci: jak vést kampaň (v komunálu, do sněmovny), jak spolupracovat s neziskovými organizacemi a spolky, jak zvládnout komunikaci na sociálních sítích atp. Úspěšné absolvování vnitrostranického vzdělávání by také mělo být předpokladem pro kandidaturu na veřejné i stranické funkce. Tuto vzdělávací činnost by mohla plně vykonávat Masarykova demokratická akademie. Využít se může i odbornost a erudice samotných členů.

Připojte se

7 kroků podpořili:

Daniela Ostrá – MO Zábřeh, Jakub Štědroň – MO 7 Praha 6, Petr Balla – MO 17 Praha 11, Jan Jukl – MO Polička, Tomáš Krejčí – MO Ostrava Krásné Pole, Marek Uhlíř – MO Lanžhot, Magdalena Pospíchalová – MO Čelákovice, Zdeněk Vašek– sympatizant Praha, Zdeněk Ryšavý – MO Okříšky,
Filip Outrata – MO 4 Praha 4, Aleš Hess – MO Plzeň Centrum, David Metelec – MO 3 Praha 12, Jiří Hladík – MO Praha Letňany, Šimon Pokorný – sympatizant Praha, Jan Procházka – MO Syrovice, Eduard Kopáček – MO 7 Praha 6, Martin Černík – MO Cheb II, Petr Pospíchal – MO Čelákovice, Martin Truhelka – MO Benešov, Martin Jelínek – MO Kladno, Radek Mikula – MO 9 Praha 11, Bronislav Poul – MO 7 Praha 6, Karel Hala – MO 7 Praha 6, David Pavlorek – MO 5 Praha 5, David Kaszper – MO Frýdek-Místek, Marcela Stonišová – MO Proskovice, Martin Válek – sympatizant Žabeň, Radim Smetana – MO Svinov, Karel Němec – MO 2 Jihlava, Karel Machovec – Mo Husinec Řež Praha východ, Miroslav Langer  M0 4 Praha 4, Tomáš Petříček – MO 4 Praha 7, Jan Prokeš – MO 6 Praha 7, Václav Řehák – MO 17 Praha 11, Ondřej Twropp – sympatizant Studenec u Semil, Mirek Svoboda – MO Praha 10, Daniela Ottová, MO Letovice, Jaromír Landsman – MO Pardubice Polabiny II, Ludvík Němeček – sympatizant Ústí nad Labem, Petr Kolečkář – MO Moravské Budějovice, Vladislav Sloup – MO Zdiby, Daniel Spálenka – MO Pardubice, Petr Němec – MO Poděbrady, Václav Haas – MO Mnichovo Hradiště, Vilém Honsa – MO Doubrava, Magdaléna Honsová – sympatizantka Doubrava, Radek Bartusek – MO Ostrava Kunčičky